Partners in Lifelong Support Since 1966
Links:

Service Standards in Armenian (Dzarayootyan Chapanishneruh)

Ֆրէնք Տ․ Lէնթըրման Շրջանային Կեդրոնի ծառայութեան չափանիշները (standards) ստորև նշված կլլան։ Բոլոր չափանիշները կառաջնորդւին թէ Ֆրէնք Տ․ Լէնթըրման Շրջանային Կեդրոնը ինչպես է ֆինանսաւորում ծառայութիւններն և հոգատարութիւններն մեր բոլոր  հաճախորդներու համար։ Բոլոր ծառայութիւնների չափանիշները կարտացոլին տնորեններու խորհրդի և Բաժանումի Զարգացման Ծառայթեան վարչութեան կողմէ հաստատած վերջին վերանայումները։

Այս չափանիշներում նշւած ծառայութիւններու տեսակները նեռարկան չեն։ Զարգացման թերութեան հետ կապւած անհատական հանգամանքները կրնան երաշխաւորիլ հաւերեալ ծառայութիւններ, որոնք յատոուկ նշւած չեն։ Հաշւի առնելով անհատական կարիքները, ծառայութիւնների գնման չափանիշներից, տեսակներից կամ իւրանքանչիւր տեսակի յատուկ չափանիշներից՝ բացառութիւններ կրնան ըլլալ։ Նման բացառութիւնները պետք է վերանայւին Շրջանային Կեդրոնի գործադիր տնօրէնի կամ նշանակւած անձի մը կողմէ։

Նախքան անհատների սպասարկման չափանիշներու կարդալը՝ սկսեք կարդալ ծառայութիւնների գնման քաղաքականութեան յայտարարութիւնը (purchase of services policy statement): http://lanterman.orghttps://lanterman.org/uploads/miscellaneous/Armenian_Policy_Statement.pdf

Lantermani Varich Khorhoorti yev DDS goghmeh vaveratsvadz Dzarayootyan Chapanishneruh